Anne Marie Quilt

Velkommen til Anne Maries Quilt !

onsdag 26. oktober 2011

Bloggers BOM block #2


My Bloggers BOM block #2 is finished ;-))
I have made 2 blocks and I loved to make them..
A strange thing happened though?? My first block was slightly larger than my new ones, how did that happen;-(( Well after a lot of thinking and measureing I gave up and I have made 2 new ones of the first block too.
I am still using my Bliss collection, love them !!
My Tine Town has its boarders on and ready to ship to the pro quilte but to whom I do not know just yet..

Jeg har nettopp satt sammen blokk nummer 2 i Bloggers BOM ;-))
Hmm rart mine 2 nye blokker var klart mye mindre enn min første blokk. Hode fikk masse å tenke på samtidig som jeg målte og målte for å prøve å finne ut hva jeg hadde gjordt galt. Jeg ga opp og har laget 2 nye blokker av den første blokka også.
Bliss er fremdeles en av mine favoritter !!
Tiny Town quilten min har fått 2 rammer og er klar til sendes til quilting, men hvem skal jeg sende den til ???

tirsdag 18. oktober 2011

Split Nine patch / Opam for septemberI have another sofa quilt finished for a special event comming up soon ;-))
This are leftovers from another quilt for my youngest daughter Tonje. The fabrics are First Frost by Timeless Treasure and there are a bit silver finish in the fabrics.. The quilting has been done by Quilt'n in Arendal, lovely!!
It feels so good to use up "scraps ", now there are just little tiny bits left.

Jeg er ferdig med et nytt sofaquilt for en spesiell anledning litt senere dette året.
Dette er "rester " etter senge teppet til min datter Tonje. Stoffene er First Frost av Timeless Treasure og det er litt sølv rundt forbi i stoffene.
Quiltingen er utført av Quilt'n i Arendal, veldig fornøyd!!
Deilig nå er det endelig litt tomt i en boks med stoffer.
onsdag 12. oktober 2011

Tiny Town Block # 9 and some scrapping..My Tiny Town Block # 9 is finished today.. Yeah all my Tiny Town block are now finished so I can start to assembly the quilt.. I have lots of leftovers both from my fresh Cotton collection by Fig Tree and my Martinique collection by 3 sisters so I have been scrapping. Maybe I will use it on the inner boarder on my Tiny Town quilt. What do you think ??

Min Tiny Town Blokk nummer 9 er endelig ferdig. Jippi , så deilig... Nå kan jeg endelig begynne å sy teppe sammen. Jeg har ganske mye rester, så jeg har sydd sammen en del av restene i dag. Kanskje jeg vil bruke det til den innerste rammen på quilten.. Hva synes du ??

onsdag 5. oktober 2011

Not much to show realy ;-)


I do not have much to show you for the moment. The secret season has started and I have some secret projects going on. I guess I am not the only one ;-))

Jeg har ikke så mye å vise dere akkurat nå. Jeg har litt for mange hemmeligheter som jeg ikke kan vise: SSCS og jule gaver . Jeg er vel ikke helt alene om dette ;-))